اینکوترمز یا incoterms چیست ؟

اینکوترمز - incoterms

اصطلاحات بین المللی بازرگانی یا اینکوترمز چیست ؟

اصولا اینکوترمز کلمه ای مرکب می باشد که مخفف کلمه های international commercial terms است که معنای آن در فرهنگ لغت فارسی اصطلاحات بین المللی بازرگانی است.

این اصطلاحات به صورت گسترده و شناخته شده بین فروشنده ها و خریداران کالا استفاده می گردد.

از این اصطلاحات اصولا برای مشخص کردن و تفکیک کردن مسئولیت ها و همچنین هزینه ها بین خریداران و فروشندگان استفاده می گردد.

Incoterms به مسئله های مربوط به حمل و نقل کالا از فروشنده ها به خریداران پاسخ خواهد داد. ترخیص کالا، حمل کالا، واردات کالا، صادرات کالا، ریسک انتقال و جابجایی کالا و هزینه های آن از اینگونه مسائل می باشد.

معمولا اصطلاحات incoterms برای یک مکان جغرافیایی استفاده میشود یعنی معمولا عناوینی مربوط به جابجایی کالا نیست.

تهیه این اصطلاحات توسط اتاق بازرگانی international chamber of commerce صورت گرفته است.

 

اینکوترمز - incoterms

 

اینکوترمز به چهار گروه تقسیم میشود که هر گروه اصطلاحات خاص خود را دارد.

گروه E: تحویل گرفتن کالا در مبدا

ex works یا تحویل گرفتن کالا در محل کار

Ex works به معنای این است که فروشنده در محل کار خود یا انبار یا… کالا را به خریدار تحویل داده و از آن به بعد دیگر مسئولیتی در قبال بارگیری، ترخیص برای صادر کردن کالا و به طور کلی در قبال کالای مشتری نخواهد داشت مگر آنکه غیر از این بین خریدار و فروشنده توافق شده باشد.

اصولا این اصطلاح به معنای آن است که فروشنده کمترین مسئولیت را در قبال کالای فروخته شده دارد و خریدار باید تمامی هزینه ها برای حمل و جابجایی کالای خود و همچنین خطرات احتمالی حمل کالا را بر عهده بگیرد.

در صورتی که مشتری قادر نباشد شرایط ذیل را متحمل شود این اصطلاح معنایی نخواهد داشت یعنی در دیگر گروه های اصطلاحات اینکوترمز قرار میگیرد.

گروه F: تحویل دادن کالا به خریداران بدون دریافت کرایه حمل از مبدا

FCA (free carrier) یا تحویل کالا به حمل کننده

FCA بدین گونه است که فروشنده کالا را پس از ترخیص از گمرک در اختیار حمل کننده ای که در محلی خاص خریدار مشخص کرده است قرار میدهد و تعهد فروشنده به همین نقطه ختم میشود یعنی ازین پس تعهدی در قبال کالای خریدار نخواهد داشت.

و اگر هم نقطه یا محل خاصی از سوی خریدار تعیین نشده باشد فروشنده می تواند کالای موردنظر را در محدوده ای مشخص تحویل حمل کننده دهد.

FAS (free alongside ship) یا تحویل کالا در کنار کشتی

FAS به این معنی است که تعهدات فروشنده نسبت به کالای خریدار زمانی به پایان میرسد که کالای خریدار روی دوبه یا اسکله مورد نظر و تعیین شده قرار گرفته باشد.

پس از قرارگیری کالا در این محل تعیین شده تمامی هزینه ها و خسارات احتمالی از آن به بعد بر عهده خریدار کالا می باشد.

در این اصطلاح خریداران موظف هستند به امور ترخیص کالا خود برای صدور رسیدگی کنند.

هنگامی که خریداران به هر شکلی نتوانند این شرایط را قبول کنند یا قادر به صورت دهی امور مربوط به خود در این اصطلاح نباشند FAS معنایی نخواهد داشت.

FOB (free on board) یا تحویل کالا روی عرشه – اینکوترمز

FOB به معنی این است که فروشنده مسئولیت کالا را تا زمانی بر عهده دارد که کالا را در بندر معین شده از روی نرده کشتی عبور دهد و از آن به بعد خریدار باید مسئولیت کالای خود را بر عهده گیرد.

فروشنده در این اصطلاح باید عمل ترخیص کالا را خود انجام دهد.

این اصطلاح نیز مختص مواقعی است که نرده کشتی در میان باشد و حمل بار به صورت دریایی صورت پذیرد.

incoterms گروه C: تحویل دادن کالا در مبدا به خریداران با تقبل هزینه حمل

CFR (cost and freight) یا کرایه و هزینه های حمل – اینکوترمز

این اصطلاح به این معناست که فروشنده وظیفه دارد تا هزینه های موردنیاز برای حمل کالا تا بندر تعیین شده مقصد را بپردازید و امور مربوط به ترخیص کالا را انجام دهد.

اما بعد از تحویل کالا بروی عرشه مسئولیت خسارت های وارد شده به کالا یا فقدان آن از زمان عبور کالا در بندر بارگیری از روی نرده کشتی بر عهده خریدار کالا می باشد.

اصطلاح CFR زمانی معنا پیدا خواهد کرد که حمل کالا از طریق آب راه های داخلی و به صورت دریایی صورت گیرد در غیر این صورت بهتر است که اصطلاح CIP مورد استفاده قرار گیرد.

CIF (cost , insurance and freight) یا بیمه، هزینه و کرایه ی حمل – اینکوترمز

در اصطلاح CIF شرایط از لحاظ وظایف و هزینه ها کاملا مشابه با اصطلاح CFR است علاوه بر اینکه هزینه انعقاد قرارداد بیمه دریایی برای خطرات احتمالی از جمله فقدان و خسارت به کالا بر عهده فروشنده می باشد.

اما خریداران باید بدانند فروشنده در این اصطلاح تنها ملزم است هزینه حداقل پوشش بیمه را پرداخت کند نه بیشتر. همچنین در CIF فروشنده وظیفه دارد تا امور ترخیص کالا برای صدور را انجام دهد.

اصطلاح CIF نیز مانند CFR زمانی معنا پیدا میکند که حمل بار به شکل دریایی و از طریق آب راه های داخلی صورت گیرد در غیر این صورت مثلا حمل بار با کشتی ها به صورت رو – رو بهتر است که اصطلاح CIP مورد استفاده قرار گیرد.

CPT (carriage paid to) یا پرداخت کرایه حمل تا مقصد مقرر – اینکوترمز

در توضیح به CPT باید گفت که در این روش فروشنده وظیفه دارد کرایه تا مقصد معین را پرداخت کند.

در این اصطلاح از زمانی که کالا تحت نظارت حمل کننده کالا در آید مسئولیت خسارات و هزینه اضافی احتمالی ناشی از حوادث دیگر بر عهده فروشنده نمیباشد بلکه بر عهده خریداران کالا می باشد.

حمل کننده در اصطلاح CPT شخصی است که اجرای حمل کالا با استفاده از هر یک از روش های حمل و نقل بین المللی جاده ای ، ریلی، دریایی یا هوایی و همچنین گاهی اوقات حمل به صورت مرکب را برعهده می گیرد.

ممکن است گاهی اوقات حمل کالا توسط یک حمل کننده امکان پذیر نباشد و صورت نگیرد در این صورت تمامی مسئولیت ها و هزینه های اضافی پس از تحویل کالا به اولین حمل کننده آن از دوش فروشنده برداشته خواهد شد و تماما مسئولیت برعهده خریدار خواهد بود.

CIP (carriage and insurance paid to) یا پرداخت بیمه و کرایه حمل تا مقصد معین و مقرر – اینکوترمز

شرایط در اصطلاح CIP کاملا مشابه با اصطلاح CPT است یعنی فروشنده ملزم است تا کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخته و به حمل کننده تحویل دهد به علاوه این که هزینه بیمه ناشی از فقدان، خسارت و مشکلاتی که ممکن است برای کالا بوجود آید نیز بر عهده فروشنده می باشد اما فروشنده تنها ملزم است هزینه حداقل پوشش بیمه را پرداخت کند نه بیشتر. همچنین ترخیص برای صدور کالا نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.

اصطلاحا به این بیمه، بیمه محموله می گویند و وظیفه انعقاد و پرداخت حق بیمه در این اصطلاح بر دوش فروشنده کالا است.

این اصطلاح میتوان در هر یک از روش های حمل و نقل کالا استفاده شود.

incoterms گروه D: تحویل دادن کالا به خریداران در مقصد

DAF (delivered at frontier) یا تحویل کالا در مرز معین و مقرر – اینکوترمز

DAF به این معناست که فروشنده وظیفه دارد کالای مشتری را ترخیص کرده و هزینه های آن را بپردازد و در مرز و محل مقرر شده (قبل از مرز گمرک کشور همجوار) کالا را تحویل دهد. در این اصطلاح ضروریست که محل دقیق و مرز بین طرفین مشخص شده باشد زیرا اصطلاح مرز برای همه مرز ها میتواند استفاده شود مثلا مرز کشور محل صدور کالا.

از این اصطلاح میتوان برای تمامی روش های حمل کالا استفاده کرد اما معمولا برای حمل جاده ای یا حمل ریلی استفاده میشود.

اینکوترمز - incoterms

 

DES (delivered ex ship) یا تحویل گرفتن کالا از کشتی در بندر مقصد مقرر – اینکوترمز

در اصطلاح DES وظیفه فروشنده در حمل کالا زمانی به پایان خواهد رسید که کالا را قبل از ترخیص برای وارد کردن کالا بروی عرشه کشتی در بندر مقصد معین تحویل خریدار دهد و از آن به بعد تمامی مسئولیت ها بر دوش خود خریدار است.

همچنین مشکلاتی که ممکن است در اثر حمل کالا از عرشه کشتی به بندر مقصد برای کالا بوجود آید و تمامی هزینه های آن بر عهده خریدار است نه فروشنده کالا.

این اصطلاح را تنها میتوان برای حمل بار به شکل دریایی و از طریق آب راه های داخلی استفاده کرد.

DEQ (delivered ex quay) یا تحویل کالا در اسکله با پرداخت عوارض در بندر مقصد مقرر – اینکوترمز

اصطلاح DEQ هنگامی معنا پیدا میکند که فروشنده هزینه مالیات و عوارض ها و همچنین ترخیص کالا برای ورود و دیگر هزینه های حمل و انتقال کالا را پرداخت کرده و تقبل کند، همچنین مسئولیت هرگونه مشکل را تا این زمان برعهده گیرد و کالا را در بندر مقصد معین در اسکله تحویل خریدار دهد.

بعد از تحویل کالا تمامی مسئولیت ها و هزینه ها به خریدار منتقل میشود.

در صورتی که فروشنده نتواند به طور مستقیم و غیر مستقیم این اعمال را برای ورود انجام دهد اصطلاح DEQ معنایی نخواهد داشت.

اگر فروشنده و خریدار هردو بخواهند که عملیات ترخیص برای ورود و پرداخت عوارض بر عهده خریدار باشد در اینصورت اصطلاح DDU کاربرد دارد.

در صورتی که هر دو طرف بخواهند پرداخت VAT یا همان مالیات ارزش افزوده و یا برخی هزینه های دیگر از وظایف و عهده فروشنده خارج شود با افزودن عبارت تحویل دادن کالا در اسکله بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده در بندر مقصد مقرر این کار را عملی و مشخص میکنند.

این اصطلاح را نیز تنها میتوان برای حمل بار به شکل دریایی و از طریق آب راه های داخلی استفاده کرد.

DDU (delivered duty unpaid) یا تحویل دادن کالا در مقصد و محل مقرر بدون پرداختن عوارض و حقوق گمرک – اینکوترمز

اصطلاح DDU به این معنا می باشد که فروشنده کالا را در کشور و محل تعیین شده به دست مشتری بسپارد و در واقع وظیفه فروشنده در قبال کالا در اینجا به پایان خواهد رسید.

در این اصطلاح فروشنده به غیر از عوارض عبور و ورود کالا و مالیات تمامی هزینه های دیگر از جمله هزینه های خسارت های احتمالی در هنگام حمل کالا، امور گمرکی و… را پرداخت میکند و مسئولیت این موارد را بر عهده میگرید.

اما هر گونه هزینه اضافی به غیر از موارد ذیل بر عهده خریدار است.

اگر فروشنده و خریدار موافقت کنند که امور گمرکی و مالیات ارزش افزوده و مسئولیت های آن نیز بر عهده فروشنده باشد میتوانند برای اینکار از عبارت تحویل دادن کالا بدون پرداخت عوارض با پرداخت مالیات ارزش افزوده استفاده نمایند.

از این اصطلاح میتوان برای تمامی روش های حمل و نقل از جمله هوایی و ریلی نیز استفاده نمود.

DDP (delivered duty paid) یا تحویل دادن کالا در مقصد و محل مقرر با پرداختن حقوق و عوارض گمرک – اینکوترمز

در DDP مانند DDU وظیفه ی فروشنده رساندن کالا به کشور موردنظر خریدار و تحویل آن در محل مقرر است.

فروشنده در این اصطلاح مسئولیت خطر های احتمالی و هزینه هایی که ازین رو بوجود می آید و همچنین تمامی هزینه های حمل کالا به مکان مقرر، عوارض ها و مالیات و هزینه های دیگر برای ورود و ترخیص کالا را برعهده دارد.

در صورتی که فروشنده نتواند به هر دلیلی به طور مستقیم و غیر مستقیم این اعمال را برای ورود انجام دهد اصطلاح DDP معنایی نخواهد داشت.

اگر به هر دلیل هر دو طرف بخواهند که پرداخت عوارض کالا و هزینه ها و مسئولیت های ترخیص کالا بر عهده خریدار باشد باید از اصطلاح DDU استفاده کنند.

برای خارج کردن مالیات ارزش افزوده و هزینه های ناشی از آن، از وظایف فروشنده از عبارت تحویل دادن کالا با پرداخت عوارض و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده در مقصد معین و مقرر استفاده میشود.

از اصطلاح DDP می توان در انواع روش ها برای حمل و نقل کالا استفاده کرد.

در میان تمامی موارد و اصطلاحات incoterms که گفته شد اصطلاح EXW کمترین سطح مسئولیت و وظیفه را برای فروشنده دارد و در مقابل اصطلاح DDP بیشترین سطح مسئولیت و وظایف را برای فروشنده کالا به دنبال خواهد داشت.

برای آموزش و مطالعه مطالب آموزشی بیشتر در حوضه حمل و نقل به صفحه وبلاگ آریانا سبز ترابر توس مراجعه کنید.

آریانا ترنسپورت از شما عزیزان سپاسگذار است که در مقاله اینکوترمز یا incoterms چیست ؟ مارا همراهی کردید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *