اینکوترمز - incoterms
آموزشی

اینکوترمز یا incoterms چیست ؟

اصطلاحات بین المللی بازرگانی یا اینکوترمز چیست ؟ اصولا اینکوترمز کلمه ای مرکب می باشد که مخفف کلمه های international commercial terms است که معنای

ادامه مطلب »